Bouwen op water, ons vak!

Bedrijfsprofiel

FlexBase ontwerpt en realiseert drijvende funderingen die worden gebruikt voor bouwen op het water in een grote verscheidenheid aan toepassingen voor wonen, werken en recreëren. Het FlexBase concept is gebaseerd op het drijfvermogen van EPS (ook wel piepschuim genoemd) en de constructieve eigenschappen van gewapend beton. De onderneming is het resultaat van de kennis en ervaring van Kingspan Unidek, Europees grootste producent van EPS, en Dura Vermeer, één van de grootste bouwbedrijven in Nederland. Beide bedrijven zijn de initiatiefnemers geweest van de eerste drijvende kas die in Naaldwijk is gerealiseerd.

Toegevoegde waarde

Eensluidend op de wijze waarop de overheid denkt over de wateropgave , wordt er door creatieve geesten ook nagedacht over de tegengestelde uitdagingen zoals de behoefte aan meer ruimte voor constructies en meer ruimte voor het water.
Het veelzijdige gebruik van ruimte wordt bereikt door de natte en droge functies te combineren. Onderwerpen gerelateerd aan water berging, gebrek aan ruimte en de wens om te leven in een betere harmonie met onze omgeving heeft ertoe geleid om drijvende constructies te ontwikkelen.
Het vermogen om gelijktijdig verschillende behoeftes te bevredigen zal uiteindelijk leiden tot een verhoogde toegevoegde waarde.

Missie

Onze missie is om te voorzien in uitgebreide ontwerp consultancy voor drijvende en amfibische projecten met daarbij ondersteuning tijdens de realisatie gebaseerd op de ontwikkelde kennis met “Bouwen op Water” in de afgelopen jaren.
Gezamenlijk met partners ontwikkelen en ontwerpen wij de gewenste drijvende constructies die op locatie worden gerealiseerd met partner bedrijven onder begeleiding van FlexBase.

Werkgebied

In alle gebieden over de wereld waar de wens is om drijvende en/of amfibische projecten te ontwikkelen en te bouwen.
FlexBase heeft lokale partners in:

  • Duitsland
  • Engeland
  • Indonesië
  • Bangladesh
  • Malesië

Wetgeving

Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en de Nederlandse Stichting “Leven met Water” hebben aangegeven dat de gemeentes, waterschappen en provincies gezamenlijk een beleid moeten ontwikkelen in het kader van de juridische richtlijnen in relatie tot bouwen op water.
Het uitgangspunt is dat de drijvende constructies moeten voldoen aan het bouwbesluit. Daarnaast mogen de gerelateerde risico’s niet verschillen met constructies die gebouwd zijn op de vaste grond. Hiervoor zijn wij mede initiatiefnemer van de richtlijn NTA 8111 voor drijvende constructies, die gezamenlijk is ontwikkeld met onder andere de NEN organisatie.
Deze richtlijn geeft aan hoe bepaalde eigenschappen zoals drijfvermogen, stabiliteit, scheefstand en duurzaamheid worden bepaald en gewaarborgd.