Bouwen op water, ons vak!

EPS

EPS is een zogenaamd monomateriaal, hetgeen wil zeggen dat het uit één materiaalsoort bestaat. Daarom is het bij uitstek geschikt voor recycling en levert het EPS drijflichaam een positieve bijdrage aan het milieuvraagstuk.
Vocht tast EPS niet aan. Het materiaal is neutraal, loogt niet uit en degenereert niet. De duurzaamheid vertaalt zich ook in het ontwerpen van een ruimtelijke inrichting die in staat is om flexibel mee te bewegen met de gevolgen van de klimaatverandering.

Proces

Het basis concept bestaat uit EPS en wanneer nodig beton of andere constructieve materialen. Het startpunt van het concept is dat het direct op het water gebouwd wordt, dat betekent dat het in relatie tot vorm en afmeting zeer flexibel is en niet afhankelijk is van bruggen en/of sluizen.
Daarnaast is het concept onzinkbaar met een groot drijfvermogen. Als laatste maar niet het meest onbelangrijke het behoeft weinig of geen onderhoud. Het proces is gepatenteerd.

Aantasting

Het EPS wordt voorzien van een beschermlaag om aantasting te voorkomen. De coating die hiervoor wordt gebruikt om aantasting door insecten, dieren en chemische substanties te voorkomen bevatten geen giftige stoffen, logen niet uit en zijn schok bestendig.

Drijvend of Amfibisch

Alle verschillende concepten gebaseerd op EPS kunnen zowel drijvend als ook amfibisch worden toegepast. De drijvend EPS fundering met de boven constructie kan worden gebouwd op de uiteindelijke locatie maar ook er naar toe gevaren worden. Voor de amfibische toepassing moet er speciale aandacht zijn voor de ondergrond en de afmeervoorziening.

FlexBase Light

Voor toepassing in combinatie met lichtgewicht constructie zoals recreatie woningen, sport faciliteiten, kassen en drijvende landbouw. De basis bestaat uit EPS versterkt met glasvlies waardoor het geheel meer buigweerstand heeft en wordt voorzien wanneer nodig met een water voerende laag en/of een beton vloer.

FlexBase

Voor normale toepassingen zoals woningen, utiliteitsgebouwen tot 4 verdiepingen of industrie hallen met een relatief lage belasting. De basis EPS constructie wordt voorzien van een grid bestaande uit betonnen balken en een betonnen vloer. Daarbij kan ook een kelder geïmplementeerd worden.

FlexBase Heavy

Voor zware belastingen of voor grote puntlasten zoals parkeer garages, hoogbouw kantoren, kapitaal goederen zoals LG installaties of kleine energie centrales die verplaatsbaar zijn zowel horizontaal als ook verticaal. De basis constructie is EPS versterkt met een betonnen sandwich constructie.