Bouwen op water, ons vak!

FlexBase aan de slag in Filipijnen!

Weer een succes voor de Nederlandse watersector!

Na innovatieve oplossingen in New Orleans, New York en andere grote steden, hebben Nederlandse bedrijven nu in de Filipijnen een bijzondere oplossing voor overstromingen in de maak. FlexBase BV gaat een innovatief drijvend project realiseren in Laguna Lake in de metropool Manila op de Filipijnen. Na gerealiseerde projecten in Nederland, zoals de drijvende kas in Naaldwijk en het drijvend Paviljoen in Rotterdam wordt nu het eerste drijvende project internationaal gerealiseerd met deze in Nederland ontwikkelde technologie.

 

Ontwikkeling

FlexBase is ruim een jaar bezig geweest met de voorbereiding van de ontwikkeling van drijvende constructies voor onder andere de Urban Poor. Zo is samen met TNO en Deltares gekeken naar mogelijkheden om de drijvende woningen zoveel mogelijk zelfvoorzienend te maken tegen lage bouwkosten, om lokale bewoners met een laag inkomen een duurzame woning te bieden die o.a. via micro-krediet verworven kan worden.

 

Realisatie

In samenwerking met Vistaland, een van de grootste woningbouwers in de Filipijnen, wordt er nu gestart met de bouw van de eerste drijflichamen, waarop enkele “Low Cost”woningen, een conference center en een infocenter worden gerealiseerd. De “drijvende” kracht achter deze ontwikkeling is senator Villar. Zij heeft tijdens de laatste Delta Conference in Rotterdam een key note speech gehouden over de problemen in haar land door met name de overstromingen en de gevolgen ervan voor de Urban Poor. Deze groep mensen woont vaak in gebieden die regelmatig overstromen. Dit wordt veroorzaakt door zware regenval tijdens tyfoons, die steeds frequenter en krachtiger voorkomen. Drijvende woningen zijn een alternatief voor relocatie, waardoor de “Urban Poor” dichtbij hun kostwinning kunnen blijven wonen .

FlexBase heeft Royal HaskoningDHV verzocht om het constructieve ontwerp van zowel de pontons als ook de afmeervoorzieningen voor haar rekening te nemen. Het uitgangspunt is dat het geheel bestand is tegen de wind- en golfkrachten die worden gegenereerd door tyfonen. De bouw en uiteindelijke locatie is in Laguna Lake, gelegen nabij Metro Manila. Medio oktober wordt er gestart met de realisatie. De planning is dat het gehele project eind van dit jaar gereed is.

 

Toekomst

Door de lokale bestuurders is aangegeven dat zij veel verwachten van deze ontwikkeling. Met name voor de Urban Poor die nu in “Flood plains” wonen en regelmatig hun woningen verliezen als gevolg van de overstromingen. Als toegevoegde waarde zien zij de ontwikkeling van drijvende sanitatie en drijvende landbouw als bron van inkomsten. Ook hiervoor worden Nederlandse bedrijven ingeschakeld, zoals de start-up Urban Green.